Ødsted vandværk

Takster for Ødsted vandværk I/S

 

Alle priser er ekskl. moms 

Forbrug                                  4,00 kr.
Afgift til staten  6,37 kr.
Ialt  10,37 kr.
Inkl moms 25% 12,96 kr.

 

Fast årlig afgift til staten 500,00 kr.
Årlig målerleje 200,00 kr.
Rykkergebyr ved for sen indbetaling 100,00 kr.
Tilslutning/medlemskab af Ødsted vandværk 12.500,00 kr.

 

Uden for Ødsted byskilt betaler husstanden selv for vandledning til eget skel, derefter overtager vandværket vandledningen.

 

Ved udstykning betaler udstykkeren anlægsarbejdet derefter overdrages ledningsnettet til Ødsted vandværk a.m.b.a.

 

Stophaner tilhører lodsejerne.

 

Nye vandmålere/byggevandsmålere skal afhentes på vandværket efter forudgående aftale på tlf. 7370 9980.
Aftale om afhentning af vandmålere/byggevandsmålere skal foretages minimum 2-3 dage før anvendelse.

 

Lukkegebyr  350 kr.
Åbningsgebyr  1000 kr.

 

 

Gælden vedtægter og regulativer gælder uændret.

 

Godkendt af Vejle Kommune december 2019.


Driftstatus: Normal drift

Kontakt vandværket

 

Ring til os på 73 70 99 80

eller skriv til os på: formand@oedstedvand.dk

Vidste du at....

 

Vandet, du får leveret af Ødsted vandværk har en PH på 7,6 ved 8,9 C°

 

og at...

 

vandets hårdhed afhænger af indholdet af calcium og magnesium.

 

Vandet fra Ødsted vandværk har en hårdhed på 9,9 °dH

 

Middelhårdt vand: 8-12 °dH
Temmelig hårdt: 12-18 °dH
Hårdt: 18-24 °dH
Meget hårdt: 24-30 °dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies