Ødsted Vandværk a.m.b.a

 

Takstblad for Ødsted Vandværk a.m.b.a          
           
Forbrug i m³ Kr. 6,00 Ekskl. moms    
Afgift til staten Kr. 6,37 Ekskl. moms    
Ialt pr. m³ Kr. 12,37 Ekskl. moms    
           
           
Fast årligt driftsbidrag Kr. 800,00 Ekskl. moms Pr.boligenhed/Erhvervsenhed  
Årlig målerleje Kr. 200,00 Ekskl. moms Pr.afregningsmåler  
           
           
Tilslutning/medlemskab Ødsted Vandværk Kr. 12.500,00 Ekskl. moms Pr.boligenhed/Erhvervsenhed  
           
Uden for Ødsted byskilt betaler ejer selv for vandledning til eget skel, derefter overtager vandværket vandledningen.
Ved udstykninger betaler udstykkeren anlægsarbejdet, derefter overdrages ledningsnettet til Ødsted Vandværk a.m.b.a.
           
Stophaner tilhører lodsejerne.          
           
Nye vand- og byggevandsmålere skal afhentes på vandværket efter forudgående aftale på tlf. 7370 9980.  
Aftale om afhentning af vandmålere/byggevandsmålere skal foretages minimum 2-3 dage før anvendelse.  
Flytteopgørelsesgebyr Kr. 200,00  Ekskl. moms     
Rykkergebyr ved for sen betaling Kr. 100,00   ( momsfri )    
Lukkegebyr Kr. 350,00  Ekskl. moms    
Åbningsgebyr Kr. 1000,00  Ekskl. moms    
           
Gældende vedtægter og regulativer gælder uændret        
           
Bestyrelsen Ødsted Vandværk a.m.b.a          
           
Godkendt af Vejle kommune d. 15-12-2021          
Gældende fra d.01-01-2022          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Driftstatus: Normal drift

Kontakt vandværket

 

Ring til os på 73 70 99 80

eller skriv til os på: formand@oedstedvand.dk

Vidste du at....

 

Vandet, du får leveret af Ødsted vandværk har en PH på 7,6 ved 8,9 C°

 

og at...

 

vandets hårdhed afhænger af indholdet af calcium og magnesium.

 

Vandet fra Ødsted vandværk har en hårdhed på 9,9 °dH

 

Middelhårdt vand: 8-12 °dH
Temmelig hårdt: 12-18 °dH
Hårdt: 18-24 °dH
Meget hårdt: 24-30 °dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies