Ødsted Vandværk a.m.b.a

Velkommen til Ødsted Vandværk

 

 

Acontobetaling

 

Kære forbruger af Ødsted vandværk

Som forbruger af vand fra Ødsted Vandværk kommer du nu til at betale acontorater i løbet af året.

Fra næste afregning 30. juni betales en fjerdedel i acontoafregning.

Fra 1. januar 2023 afregnes acontorate to gange årligt.

Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de tidligere år.

Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Har du brugt mere, end vi regnede med, skal du betale lidt mere. Har du brugt mindre, har du penge til gode.

 

Tak for den flotte opbakning til Åbent Hus arrangement sidste fredag.

Venlige sommerhilsner

Ødsted Vandværk

 


Driftstatus: Normal drift

Kontakt vandværket

 

Ring til os på 73 70 99 80

eller skriv til os på: formand@oedstedvand.dk

Vidste du at....

 

Vandet, du får leveret af Ødsted vandværk har en PH på 7,6 ved 8,9 C°

 

og at...

 

vandets hårdhed afhænger af indholdet af calcium og magnesium.

 

Vandet fra Ødsted vandværk har en hårdhed på 9,9 °dH

 

Middelhårdt vand: 8-12 °dH
Temmelig hårdt: 12-18 °dH
Hårdt: 18-24 °dH
Meget hårdt: 24-30 °dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies