Ødsted vandværk

Ødsted Vandværk A.M.B.A

 

Omforandring/udstykning i forbindelse med nybyggeri

 

Inden anlægsarbejdet påbegyndes:

 

Vandværket skal modtage en anmeldelse af de planlagte installationer med tegning/skitse af placering.
Anmeldelsen underskrives af grundejer og autoriseret vvs-installatør.

 

Vandinstallationer må kun udføres af autoriseret vvs-installatør.

 

Al arbejde på forsyningsledning og stikledning skal udføres af vandforsyning/ vandværket og afregnes af
udstykkeren/bygherre/ejendommen.

 

Stikledning afsluttes med stophane/stophaner til boligenhed i skel.

 

Stikledning kan også afsluttes i målerbrønd i skel hvis vandforsyning/vandværket forlanger det.

 

Udgifter ved nyudstykning/anlægsarbejde betales af udstykkeren/bygherre/ejendommen.

 

Udgifter vedrørende omforandring/afbrydelse af eksisterende stikledning/forsyningsledning afholdes af
udstykkeren/bygherre/ejendommen.

 

AVK-ventiler samt PE-rør skal anvendes ved al ny rørføring i jorden, gælder også renovering.

 

Der monteres lovpligtig kontraventil/tilbageløbsventil på byggevand/skurvogn.

 

Samlinger af PE rør i jorden skal svejses.

 

Al rørføring i jorden skal være nedgravet i minimum 120 cm dybde.

 

Vandforsyning/vandværket skal adviseres, når arbejdet påbegyndes og igen når det er afsluttet og klar til
syn.
Ledninger i jorden må ikke tildækkes før syn.

 

Syn skal udføres af vandværkets foretrukne vvs-installatør eller af vandværket selv.

 

Gældende takster samt tilslutning/medlemspriser kan findes på www.oedstedvand.dk

 

Venlig hilsen
Ødsted Vandværk A.M.B.A

 

 

Ødsted Vandværk
Ribevej 19A, Ødsted, 7100 Vejle. 7370 9980 - formand@oedstedvand.dk - www.oedstedvand.dk

 


Driftstatus: Normal drift

Kontakt vandværket

 

Ring til os på 73 70 99 80

eller skriv til os på: formand@oedstedvand.dk

Vidste du at....

 

Vandet, du får leveret af Ødsted vandværk har en PH på 7,6 ved 8,9 C°

 

og at...

 

vandets hårdhed afhænger af indholdet af calcium og magnesium.

 

Vandet fra Ødsted vandværk har en hårdhed på 9,9 °dH

 

Middelhårdt vand: 8-12 °dH
Temmelig hårdt: 12-18 °dH
Hårdt: 18-24 °dH
Meget hårdt: 24-30 °dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies