Ødsted Vandværk a.m.b.a

 

Dit vandværk får nyt navn og ny hjemmeside
Ådalens Vandforsyning er navnet på det nye vandværk, som fra 1. januar 2023 ser dagens lys. Læs yderligere om vandværket på www.aadalensvandforsyning.dk                                                                                               

Dit vandværk får nyt navn Ådalens Vandforsyning er navnet på det nye vandværk, som fra 1. januar 2023 ser dagens lys. Det nye vandværk er en sammenlægning af Skibet Vandværk, Nr. Vilstrup Vandværk, Ødsted Vandværk og Egtved Vandværk.

Sammenlægningen sker for at bevare og udvikle den decentrale vandforsyning i vores lokalområde i Vejle Ådal. Vi kommer også til at stå stærkere, når det gælder fremtidige investeringer, så som ny boring, udskiftning af målere, reparationer og administration.

De fire vandværksbygninger og ledningsnet bevares i den nye konstellation Ådalens Vandforsyning, og der etableres en vandledning mellem vandværkerne, for at sikre en robust vandforsyning.

Hvad betyder det for dig? Du drikker stadig vand fra dit vandværk, og du vil kunne møde vandværkets personale rundt i byen eller hjemme hos dig selv i forbindelse med udskiftning af måler.

Vi udsender en årsopgørelse/slutafregning for 2022 i foråret 2023, og i april måned 2023 vil du modtage en a conto opkrævning fra Ådalens Vandforsyning for første halvår 2023.

Husk at tilmelde betalingsservice. Læs hele historien bag sammenlægningen.

https://danskevv.dk/nyheder/naar-fire-bliver-til-en/

 

 

 

 

 

 

 

Acontobetaling

 

Kære forbruger af Ødsted vandværk

Som forbruger af vand fra Ødsted Vandværk kommer du nu til at betale acontorater i løbet af året.

Fra næste afregning 30. juni betales en fjerdedel i acontoafregning.

Fra 1. januar 2023 afregnes acontorate to gange årligt.

Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de tidligere år.

Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Har du brugt mere, end vi regnede med, skal du betale lidt mere. Har du brugt mindre, har du penge til gode.

 

Venlig hilsen

Ødsted Vandværk